Siirry sisältöön

Jätteenkäsittely ja uusiomateriaalit

Jätevesien käsittely

Jätevesien asianmukainen käsittely on olennainen askel ympäristön suojelemiseksi ja vesivarojen kestävän käytön takaamiseksi. Jätteenkäsittelylaitoksemme ratkaisut kattavat jäteveden keräämisen, esikäsittelyn sekä puhdistetun veden uudelleenkäytön ja turvallisen johdattamisen vesistöihin. Laadukkaat prosessimme ovat ympäristöystävällisiä ja täyttävät paikalliset sääntelyvaatimukset.

Vastaanotamme, käsittelemme ja jatkojalostamme kaikissa laitoksissamme teollisuuden, satamien, kiinteistöjen sekä kiertotalousyritysten jätemateriaaleja ja jätevesiä. Jätteenkäsittelylaitoksemme sijaitsevat Eurassa, Säkylässä, Kaarinassa ja Nokialla.

lspv-jatteen-kasittely

Otamme vastaan esimerkiksi

 • Öljypitoiset vedet
 • Öljynerotuskaivolietteet
 • Hiekanerotuskaivolietteet
 • Sadevesikaivojätteet
 • Rasvanerotuskaivojätteet
 • Muut viemärihuollon jätteet
 • Muut teollisuuden lietteet
 • Muut elintarviketeollisuuden lietteet
 • Kattiloiden pesuvedet
 • Muut pesuvedet

Orgaanisen jätteen kompostointi

Tarjoamme kestäviä ratkaisuja orgaanisen jätteen muuttamiseksi arvokkaaksi maa-ainekseksi. Kompostointilaitoksemme prosessi on helppo ja ympäristöystävällinen tapa vähentää jätteen määrää ja samalla tuottaa hyvää maa-ainesta. Kompostointi on askel kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vastaanotamme ja käsittelemme kompostointilaitoksessamme

 • orgaaniset jakeet
 • rakennus- ja purkuteollisuudet jakeet kuten orgaaniset eristeet
 • kauppaliikkeiden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja
 • muut teollisuuden sivuvirrat

Jätteenkäsittelyn lopputuotteet

Elintarviketeollisuudessa syntyy vuosittain tonneittain sivutuotteita, jotka voidaan hyödyntää monin tavoin. Me ja yhteistyökumppanimme jalostamme näistä sivuvirroista esimerkiksi lannoitteita, maanrakennusmateriaaleja sekä kierrätyspolttoaineita.

Jätemateriaaleista ja jätevesistä valmistettuja lopputuotteita hyödynnetään erityisesti maanrakennuksessa ja maisemoinnissa sekä energiantuotannossa. Kompostointilaitoksen tuottamaa kompostia käytetään maa-aineksena monissa eri kohteissa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Jos haluat lisätietoja voit soittaa asiakaspalveluumme, tai jättää yhteydenottopyynnön. Räätälöimme ketterästi palvelut juuri teidän yrityksenne tarpeisiin!

Ota yhteyttä
Täytä jätteen tietolomake